11/3/2024:

Προκήρυξη εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Αιτήσεις μέχρι τις 12/4/2024.

Γρήγορα Στοιχεία

Ημέρες & ώρες διαλέξεων:

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2024: 27/09, 16.00-22.00, 28/09, 09.00-15.00, 29/09, 09.00-15.00 18/10, 16.00-22.00, 19/10, 09.00-15.00, 20/10, 09.00-15.00 1,8,15,22,29/10, 16.00-22.00

Νοέμβριος 2024: 1/11, 16.00-22.00, 2/11, 09.00-15.00, 3/11, 09.00-15.00, 22/11, 16.00-22.00, 23/11, 09.00-15.00, 24/11, 09.00-15.00, 5,12,19,26/11, 16.00-22.00

Δεκέμβριος 2024: 6/12, 16.00-22.00, 7/12, 09.00-15.00, 8/12, 09.00-15.00, 3,10/12, 16.00-22.00

Ιανουάριος 2025: 10/01, 16.00-22.00, 11/01, 09.00-15.00, 12/01, 09.00-15.00, 25/01, 09.00-15.00, 26/01, 09.00-15.00, 7,14/1/2024, 16.00-22.00

Απουσίες: Δύο ανά μάθημα

Τρόπος διδασκαλίας: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο μάθημα είναι οι ανοιχτές κάμερες κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι διδάσκοντες μπορούν να θεωρήσουν ότι ο/η φοιτητής/τρια είναι απών/ούσα

Τρόπος Εξέτασης: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω γραπτών εξετάσεων 1-2/2/2025 ή/και κατάθεσης εργασίας

Τέλη φοίτησης: 2500€ σε τρείς δόσεις

Μαθήματα ή διπλωματική: Εξαρτάται από την επιλογή του φοιτητή/φοιτήτριας, ή δύο μαθήματα στο τρίτο εξάμηνο ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και διαδικτυακή υποστήριξή της

Απαλλαγή τελών φοίτησης: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας

Απαλλαγή από μαθήματα: Σε ήδη κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υπό προϋποθέσεις

Προκήρυξη (pdf)

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής (word)

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος (word)