Μεταπτυχιακό Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας λειτουργεί από δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος: το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Το Μεταπτυχιακό παρέχεται από δημόσιο Α.Ε.Ι. και προσφέρει υψηλού επιπέδου διδασκαλία, έρευνα και εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού στον διεπιστημονικό χώρο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

ΝΕΟ: Προκήρυξη για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021:

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΝΕΟ: Επανίδρυση του Π.Μ.Σ. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Aπόφαση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12, το άρθρο 8, και την παρ.10 του άρθρου 55, του Ν.4610/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΖΞ46ΨΖ3Π-ΑΛΟ)

ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12, το άρθρο 8, και την παρ.10 του άρθρου 55, του Ν.4610/2019 (pdf)

Μετεξέλιξη του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε “Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος”:

Από σήμερα το ίδρυμά μας γύρισε σελίδα… Αποχαιρετήσαμε το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και συνεχίζουμε ως Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος! Όλοι οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές μας είναι πλέον φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε εδώ.

Προκήρυξη για Εισαγωγή Νέων Φοιτητών (έληξε)

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» με ευέλικτες μορφές διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 (με έναρξη των μαθημάτων τον Μάρτιο του 2019) έχει ξεκινήσει και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019. Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αναλυτική Προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών εδώ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για την υποβολή αιτήσεων εδώ. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο 2019.