Θερινή Λειτουργία ΔΙΠΑΕ (16/7/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στη 27η Συνεδρίαση / 30-6-2021, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 2/8/2021-20/8/2021.