Χαιρετισμός

Καλωσόρισμα και παρουσίαση του Μεταπτυχιακού, από τη Διευθύντριά του, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Χρυσούλα Χατζηγεωργίου:

Το πρόγραμμα σπουδών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας αναπτύχθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες και καθηγητές Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού, ειδικευμένους σε θέματα διοίκησης μονάδων υγείας, πολιτικής και στρατηγικής της υγείας και πρόνοιας αλλά και οικονομικών της υγείας. Ακόμα, στην ανάπτυξη του μεταπτυχιακού συμμετείχαν κλαδικοί και επιστημονικοί φορείς των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης όπως και Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η υψηλής ποιότητας διδασκαλία προσφέρεται με ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης (διά ζώσης μαθήματα ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα σε συνδιασμό με ευέλικτες, εξ αποστάσεως και διαδικτυκές μορφές διδασκαλίας). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή να συνδυάσει αρμονικά εργασία και σπουδές, και να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε διάφορους τομείς της διοίκησης των μονάδων υγείας και πρόνοιας όλων των επιπέδων, μορφών και κατηγοριών.

Αντικείμενο του παρόντος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή σε όλες τις βαθμίδες της υγείας και πρόνοιας στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας για ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής, πολιτικής και σχεδιασμού της υγείας, αξιολόγησης και πιστοποίησης διαδικασιών και συστημάτων, και οικονομικών της υγείας. Ακόμα, συμβάλουν στη αναβάθμιση της λειτουργίας των μονάδων υγείας και πρόνοιας όλων των βαθμίδων και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Στο μεταπτυχιακό διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από τα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που το συνδιοργανώνουν (Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και Τμήμα Νοσηλευτικής) καθώς και από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας, οι οποίοι καλύπτουν πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων. Επιπλέον, παρέχεται στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναριακών διαλέξεων από ειδικούς επιστήμονες και ανώτατα στελέχη φορέων και οργανισμών υγείας.

Όλη η ομάδα των καθηγητών αλλά και του διοικητικού προσωπικού του παρόντος μεταπτυχιακού, εργαζόμαστε διαρκώς ώστε το πρόγραμμα να ικανοποιεί επιτυχώς και με τον πλέον σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο τόσο τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας, των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας και πρόνοιας, και τελικά της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας!