Όργανα Διοίκησης του ΔΠΜΣ

Το Μεταπτυχιακό λειτουργεί με τα νόμιμα διοικητικά όργανα τα οποία είναι:

α) η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού, Χρυσούλα Χατζηγεωργίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

α) ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού, Ευάγγελος Χρήστου (Καθηγητής)

β) η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. που απαρτίζεται από τα εξής μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής:  Φώτης Κιλιπίρης (Καθηγητής), Ευάγγελος Χρήστου (Καθηγητής), Χρυσούλα Χατζηγεωργίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Αρετή Τσαλογλίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια), Θεοδώρα Καυκιά (Επίκουρη Καθηγήτρια).

γ) η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. που απαρτίζεται από τα εξής μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής: Φώτης Κιλιπίρης (Καθηγητής), Ευάγγελος Χρήστου (Καθηγητής), Χρυσούλα Χατζηγεωργίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Αρετή Τσαλογλίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια), Θεοδώρα Καυκιά (Επίκουρη Καθηγήτρια).

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ (3 μέλη ΔΕΠ που ορίζει το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ 7 τουρισμού και 2 μέλη ΔΕΠ που ορίζει το Τμήμα Νοσηλευτικής) και από 2 φοιτητές του Μεταπτυχιακού. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει με διετή ανανεώσιμη θητεία το Διευθυντή του Μεταπτυχιακού, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Μεταπτυχιακού. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής, τα οποία ορίζονται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, με διετή ανανεώσιμη θητεία. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.