Υποβολή Αιτήσεων

ΝΕΟ: Προκήρυξη για το Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020:

Η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας” με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ξεκινάει 28/7/2019 με ημερομηνία λήξης αιτήσεων 08/09/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως:

1. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: dpms@health-master.gr την Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας μέχρι την 08/09/2019.

2. Συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων στο σύνδεσμο https://forms.gle/zARFttdzurn1m6xh7 μέχρι την 08/09/2019.

Η μη υποβολή μίας εκ των δύο αιτήσεων που προαναφέρονται συνεπάγεται την ακύρωση της υποψηφιότητας.

Προκήρυξη Εισαγωγής (pdf)
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)