Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει το «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας». Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι πλήρως αναγνωρισμένος ως τίτλος Α.Ε.Ι. (Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης) τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το  Δ.Π.Μ.Σ.  απονέμει  το  Δίπλωμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας με ειδικεύσεις:

  • Ποιότητα και Αξιολόγηση Προσωπικού και Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  • Διοίκηση Δημόσιας Υγείας
  • Διοίκηση eΥγείας – eHealth Management

Στην Αγγλική γλώσσα, ο μεταπτυχιακός τίτλος που απονέμεται έχει την παρακάτω ονομασία: Master of Science in Health & Welfare Units.