Διαδικασία Εισαγωγής

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, τον αριθμό των εισακτέων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών: