Διδακτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού. Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 80% από μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές) και Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής, ή από συμβασιούχους διδάσκοντες σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και εξωστρέφειας του Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να διδάξουν και πρόσθετα μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές) Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Κατά συνέπεια, η παρεχόμενη εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την υποστήριξη διακεκριμένων μελών Δ.Ε.Π. άλλων ΑΕΙ και επιστημόνων στην γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.

Ενδεικτικά, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που στηρίζει τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελείται από τους παρακάτω:

Στο πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, ως προσκεκλημένοι καθηγητές:

  • Ουρανία Γκούνα (Διδάκτωρ University College London)
  • Στέφανος Καρακόλιας (Διδάκτωρ ΔΠΘ)
  • Μιχαήλ Κουράκος (Επίκουρος Καθηγητής)
  • Νικόλαος Κωνσταντόπουλος (Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου)
  • Παναγιώτης Μπογιατζίδης (Διοικητής 3ης ΥΠΕ)
  • Στεργιανή Σπύρου (Διευθύντρια Πληροφορικής 3ης ΥΠΕ)
  • Ευαγγελία Σταλίκα (Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ)
  • Ελευθερία Ταουσάνη (Λέκτορας ΔΙΠΑΕ)
  • Κωνσταντίνος Χρίστογλου (Υποδιοικητής 3ης ΥΠΕ)