Διδακτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού. Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 80% από μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές) και Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής, ή από συμβασιούχους διδάσκοντες σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και εξωστρέφειας του Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να διδάξουν και πρόσθετα μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές) Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Κατά συνέπεια, η παρεχόμενη εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την υποστήριξη διακεκριμένων μελών Δ.Ε.Π. άλλων ΑΕΙ και επιστημόνων στην γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.

Ενδεικτικά, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που στηρίζει τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελείται από τους παρακάτω:

 • Δημητριάδου Αλεξάνδρα (Καθηγήτρια)
 • Καζάκος Κυριάκος (Καθηγητής)
 • Καπίκη Τάνια (Καθηγήτρια)
 • Καργίδης Θεόδωρος (Καθηγητής)
 • Κιλιπίρης Φώτης (Καθηγητής)
 • Κουρκούτα Λαμπρινή (Καθηγήτρια)
 • Μπελλάλη Θάλεια (Καθηγήτρια)
 • Σαρμανιώτης Χρήστος (Καθηγητής)
 • Χρήστου Ευάγγελος (Καθηγητής)
 • Χατζηγεωργίου Χρυσούλα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Κασσιανίδης Παναγιώτης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Λαβδανίτη Μαρία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Μαυρίδης Σάββας (Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Μίνος Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Αβδημιώτης Σπύρος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Θεοφανίδης Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Κοκκίνης Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Μηνασίδου Ευγενία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Σταλίδης Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Σύρπη Μαρίνα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
 • Τσαλογλίδου Αρετή (Επίκουρη Καθηγήτρια)
 • Τσιάκης Θεοδόσιος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Καυκιά Θεοδώρα (Λέκτορας)
 • Βλαχάκης Σωτήριος (Λέκτορας)
 • Γκούνας Αθανάσιος (Λέκτορας)
 • Δελησταύρου Αντωνία (Λέκτορας)
 • Κουκουρίκος Κωνσταντίνος (Λέκτορας)
 • Κουρτέσας Γεώργιος (Λέκτορας)
 • Μουρατίδου Αθηνά (Λέκτορας)
 • Μπακάμπαση Ανθία (Λέκτορας)