Ανακοινώσεις

Τα Νέα μας…λάδος

Θερινή Λειτουργία ΔΙΠΑΕ (16/7/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στη 27η Συνεδρίαση / 30-6-2021, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 2/8/2021-20/8/2021.

 

Αποτελέσματα εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εδώ

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες. Η γραμματεία του προγράμματος θα επικοινωνήσει την Τρίτη 22/6/2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κάθε ένα και την κάθε μία από τους επιτυχόντες φοιτητές και φοιτήτριες με αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία εγγραφής και την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

 

ΝΕΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν ( μεταφορτώσουν )  τα δικαιολογητικά τους όπως ορίζει ο Πίνακας των Κριτηρίων Αξιολόγησης  ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://forms.gle/ckR3cJkwh4NzjSSB7 μέχρι τις  23/05/2021. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
  • Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
  • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
  • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)
Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων (pdf)

 

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ δέχεται συνεργασία με το κοινό Τρίτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00 αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, πλήρως συμμορφούμενη με τις ισχύουσες απαιτήσεις λόγω πανδημίας Covid – 19. Για ραντεβού επικοινωνήστε με e-mail στο dpms@health-master.gr