Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Διεθνές Συνέδριο στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

“Managing Healthcare and Welfare Units in Austerity and Prosperity”,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 29/11-1/12 2019

Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Υγειονομική περίθαλψη: δικαίωμα ή προνόμιο; Εάν η υγειονομική περίθαλψη είναι δικαίωμα, είναι σημαντικό να διακρίνουμε το νομικό και το ηθικό μέρος του δικαιώματος. Παράλληλα, η υγειονομική περίθαλψη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως προνόμιο, επειδή είναι κυρίως προσβάσιμη στα άτομα με οικονομική δυνατότητα εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες ιατρικής περίθαλψης. Η προηγούμενη αντίθεση επισημάνθηκε περαιτέρω λόγω του γεγονότος ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης υπέστη σημαντική αναδιάρθρωση και μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι επιδράσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό και στη λειτουργία νοσοκομείων σε διάφορες χώρες ήταν σαφώς αρνητικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των εμποδίων. Η προαναφερθείσα συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο ζωτικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν εκ νέου από τους φορείς της παροχής υγείας, τους επαγγελματίες υγείας και τους ερευνητές μέσα στα πλαίσια του εκ νέου σχεδιασμού του συστήματος Υγείας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις:

1.την διαχείριση δύσκολων καταστάσεων της καθημερινής κλινικής πρακτικής ,

2. την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των καθημερινών ευκαιριών για ανάπτυξη ,

3. την διατήρηση ενός ποιοτικού διαχειριστικού προτύπου των συστημάτων Υγείας,

4. τον τρόπο μετάδοσης αυτής της γνώσης και της εργασιακής φιλοσοφίας,

5. την αξιοποίηση των ωφελειών αλλά και την αντιμετώπιση των εμποδίων που προκύπτουν.

Αν αισθάνεσθε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε στην επιστημονική συζήτηση παρέχοντας απαντήσεις ή, αν ψάχνετε και εσείς για σχετικές και στοχαστικές απαντήσεις, τότε βεβαιωθείτε ότι θα συμμετάσχετε στο Διεθνές Συνέδριο στην Διοίκηση μονάδων Υγείας και Πρόνοιας τον Νοέμβριο του 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
Το Διεθνές Συνέδριο ICOHEMA 2019 φιλοξενείται και διοργανώνεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Οι μονάδες που είναι υπεύθυνες για την οργάνωση του Συνεδρίου είναι: α) το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, β) το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.   Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει: α) ένα υψηλής ποιότητας επιστημονικό ερευνητικό κομμάτι, β) πρωτοποριακό κεντρικό ομιλητή και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης από τον ακαδημαϊκό χώρο, και το δημόσιο τομέα, γ) παρουσιάσεις φοιτητών δ) αξέχαστες κοινωνικές δραστηριότητες.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (για όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν)  
Το επιστημονικό κομμάτι του Συνεδρίου θα διερευνήσει το γενικό θέμα “Managing Healthcare and Welfare Units in Austerity and Prosperity και θα εστιάσει σε υπο-θέματα όπως:

Πολιτικές υγείας
Management Υγείας
Marketing Υγείας
Κοινωνική Πολιτική και Συστήματα Ασφάλισης
Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας
Ηλεκτρονικές καταγραφές στον τομέα της Υγείας
Βιοπληροφορική
Σύνδεση τομέων Υγείας και Έρευνας
Καινοτομία στους τομείς Υγείας  

Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις πρέπει να είναι σχετικές με τους γενικούς στόχους των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί (βλ. παρακάτω για τις «σημαντικές ημερομηνίες»). Όλες οι περιλήψεις πρέπει να είναι πρωτότυπες (δηλ. να μην έχουν δημοσιευθεί αλλού) και να ακολουθούν την ακαδημαϊκή γραφή, τη δομή και τη μεθοδολογία. Οι υποβολές θα αξιολογηθούν από τουλάχιστον δύο ανώνυμους κριτές που θα αποφασίσουν εάν οι προτεινόμενες περιλήψεις θα γίνουν αποδεκτές ή όχι.  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Όλες οι δεκτές εργασίες θα συμπεριληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου τα οποία διαθέτουν ISΒN και θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, για διανομή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.   Συγγραφείς επιλεγμένων άρθρων θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν το έργο τους στο International Journal of Healthcare Management & Welfare (IJHMW).   Η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Επίσης οι αντίστοιχες θεματικές ενότητες θα διεξαχθούν στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.      

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
Υποβολή περιλήψεων (μεταξύ 500 και 700 λέξεων, συν κύριες αναφορές): 15 Αυγούστου 2019
Αξιολόγηση περιλήψεων και επικοινωνία με συγγραφείς:  30 Αυγούστου 2019  
Υποβολή τελικών εργασιών (κατά περίπτωση) και επικοινωνία με συγγραφείς: 20 Σεπτεμβρίου 2019  
* Οι συντάκτες των αποδεκτών περιλήψεων θα ενημερωθούν για τις προδιαγραφές/οδηγίες υποβολής για τα πλήρη άρθρα. Μόνο τα άρθρα που παρουσιάζονται στο Συνέδριο θα συμπεριληφθούν στα επίσημα πρακτικά.  

ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τέλη έγκαιρης εγγραφής (μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019)
Σύνεδροι                                                                                100€
Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)                        80€

  Τέλη εγγραφής ( 1 Οκτωβρίου 2019 ή μεταγενέστερα)  
Σύνεδροι                                                                                120€
Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)                       100€  
Τα τέλη εγγραφής περιλαμβάνουν: ποτό καλωσορίσματος, συνεδριακό υλικό, συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες, διαλείμματα για καφέ, εορταστικό δείπνο.  
Τουλάχιστον ένας σύνεδρος ανά αποδεκτή περίληψη πρέπει να εγγραφεί για να παρουσιάσει το άρθρο (κάθε σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει το μέγιστο ένα άρθρο) στο Συνέδριο και να το συμπεριλάβει στα πρακτικά.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αναλυτικές πληροφορίες για το ICOHEMA 2019 μπορούν να ληφθούν από τη γραμματεία του συνεδρίου:
icohema@health-master.gr.
tel: +30 6974152836.
Υποβολή άρθρων στο email : hmw@health-master.gr