Ανακοίνωση για Εισαγωγή Νέων Φοιτητών

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών στο Μεταπτυχιακό θα δημοσιευτεί στις 12/9/2018. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2018.