Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Εαρ. Εξαμήνου 2018-19

Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Εαρ. Εξαμήνου 2018-19

Η διευθύντρια του ΔΠΜΣ κα Χρυσούλα Χατζηγεωργίου και όλα τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ευχαριστούν όλους τους υποψηφίους που υπέβαλλαν την αίτησή τους για εισαγωγή στο Εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Μετά την αξιολόγηση των φακέλων, την έκδοση των αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας και τη διαδικασία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται πως γίνονται δεκτοί για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019 οι παρακάτω. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

Επιτυχόντες εαρινού 2018-19 (pdf)

Αποκλειόμενοι εαρινού 2018-19 (pdf)